Przygotowanie startowiska


Rozpakowanie parasaila


Przygotowanie parasaila do lotu


Przygotowanie pasażera do lotu


Podczepienie pasażera


Instruktaż udzielany pasażerowi


Naprężanie liny podczas startu


Podniesienie czaszy przy starcie


Konserwacja parasaila


Przykładowe holowania